Od września Szkoła realizowała będzie przedmiot „Edukacja wojskowa". Jest on nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. W przyszłości  absolwent technikum będzie miał prawo do m.in.: odbycia skróconego, wojskowego…


Jak co roku odbywają się targi edukacyjne pod nazwą Festiwal Zawodów. W tym roku nasza szkoła dysponuje trzema stanowiskami: E5 – elektronika, informatyka,M17 – mechanika pojazdowa i mechatronika,A19 – logistyka i transport kolejowy. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk. W pierwszym dniu Festiwalu nasze stoisko odwiedziła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

W dniu 01.03.2018r. zostały przeprowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki warsztaty z projektowania gier komputerowych. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 4IN i 3IA przygotowujący się do  III- go Małopolskiego Maratonu Projektowania Gier Komputerowych "WSEIcraft 2018".Maraton obędzie się w dniach 09-10 marca 2018r. w Krakowie. Będzie on trwał 24 godziny, w czasie których…

W piątek tj 2 lutego 2018 w naszej szkole już po raz szósty odbyło sie seminarium " To logistycznie żyć ekologicznie". Zostały poruszone tematy smogu w Krakowie, eco designu, ekologicznych systemów w służbach mundurowych. Młodzież z klas drugich logistycznych przygotowała ciekawe prezentacje również z ciekawostek z życia ekologistyki. Gale uatrakcyjnił występ "znanego" zespołu 🙂 a…

  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest…


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019. Poniżej znajdziesz przydatne informacje oraz formularze zgłoszeniowe do udziału w kolejnej edycji rekrutacji na płatne staże wakacyjne 2018. . Zobacz zdjęcia poniżej…


  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest…


Nasza szkoła realizuje projekt o numerze 2014-1-PL01-KA101-001335 ‘Teacher Development as a Key to Successful Students’ Education’. Projekt realizowany jest w terminie 31.12.2014-30.12.2016, a jego wartość wynosi 156 129,10 złotych. Autor wniosku: Beata Śliwa                                                            Medina, Malta.                                                          Valetta, Malta                                                          Marsaxlockk, Malta   Relacja ze szkoleń zagranicznych naszej kadry Niemcy [Lindau] 2016 Wielka Brytania…


Nasza szkoła realizuje projekt o numerze 2016-1-PL01-KA101-023374 ‘Kompetentny nauczyciel inwestycją w przyszłość technika informatyka’. Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2016-31.05.2018, a jego wartość wynosi 121 506,66 złotych. Autorzy wniosku: Beata Śliwa, Maciej Kowalczyk Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z 60-godzinnych zagranicznych szkoleń językowo-metodycznych oraz realizowanego w ramach wyjazdów programu kulturoznawczego naszych nauczycieli.   DUBLIN, IRLANDIA DUBLIN…