Dzisiaj klasa 1LB przeprowadziła akcję sadzenia kwiatów. Kwiaty doniczkowe są fabryką czystego powietrza, dostarczają tlenu, są szczególnie ważne tam, gdzie przebywa dużo osób. Wydzielane przez nie substancje oraz emitowane promieniowanie ma istotny wpływ na organizm człowieka. Żyjcie zdrowo!        

W dniu dzisiejszym przy wsparciu panów strażaków przeprowadzono próbną ewakuację budynków na wypadek pożaru. Najważniejszym elementem był czas. Osoby przebywające w budynkach sprawnie i bez paniki opuściły pomieszczenia. Pamiętaj! Dym może nam zaszkodzić i spowodować zatrucie. Kieruj się w strone wyjść ewakuacyjnych. Zawsze sprawdzaj, gdzie są one usytuowane. Stosuj się do zaleceń strażaka. Nie dyskutuj…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasza kadra wybrała się na wycieczkę Szlakiem Zabytków Techniki. Atrakcje Górnego Śląska zachwyciły wszystkich i z pewnością dzięki nim zrodzi się wiele pomysłów na wycieczki klasowe. Pracownicy szkoły zwiedzili Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej, miasto Bytom, zabytkową  Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO i Szyb Maciej w Zabrzu, Sztolnię Czarnego Pstrąga, Zabytkową…

4. września 2017 r. cała społeczność Szkoły spotkała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/18. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Urbaniec z klasy 4LA przywitała Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników oraz Gości. Po ceremoniale wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego zabrała głos Pani Dyrektor Beata Śliwa, która serdecznie przywitała wszystkich po wakacjach, prosiła o zaangażowanie w proces…

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 11 nauczycieli zrealizuje w te wakacje 60-godzinne szkolenia językowo-metodyczne w trzech różnych krajach europejskich. Oto relacja pierwsza. Odprawa i przelot na Maltę bez przygód. Wylot z Krakowa 6:55, przylot przed czasem 9:20. (…) Organizacja odbioru z lotniska, transport i zakwaterowania w apartamencie sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Pierwsze…

Podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Krakowa podziękowania za 4-letnią pracę na rzecz Rady otrzymał Konrad Grybel, tegoroczny absolwent klasy 4LC i przewodniczący MRK IV kadencji.Podziękowania skierowano też dla prof. Janusza Osmana za wieloletnią pracę z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły oraz wspieranie krakowskiej młodzieży w wydarzeniach samorządowych. Gratulujemy.  

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie za pomoc w organizacji Szkolnego Dnia Sportu w formie Mistrzostw Szkoły w Lekkoatletyce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zwyciezcom za odwagę, ducha zdrowej rywalizacji sportowej i godne reprezentowanie Szkoły. Duże brawa dla wszystkich, którzy nie szczędzili sił i zdobywali cenne punkty…