Zespół kierowniczy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

mgr Beata Śliwa
tel. 12 411 54 34
 

Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego

mgr inż. Barbara Baran
tel. 12 411 96 00 wew. 32
 

Wicedyrektor ds. Pedagogicznych

mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj
tel. 12 411 96 00 wew. 31
 

Kierownik Kształcenia Praktycznego

inż. Zygmunt Wierzbicki
tel. 12 411 96 00 wew. 40
 

Kierownik Internatu

mgr Anna Rysiewicz-Buczak
tel. 12 411 96 00 wew. 13
 

Kierownik Gospodarczy

lic. Arkadiusz Lizak
tel. 12 411 96 00 wew. 33