Projekty

Nasza szkoła realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w niżej wymienionych branżach w Gminie Miejskiej Kraków”:

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i interdyscyplinarne dla  uczniów,
  2. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
  3. staże/praktyki u pracodawców,
  4. szkoleniadoskonalące umiejętności zawodowe  dla nauczycieli .

W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół nr 1 oraz innych krakowskich szkół.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ.

Uczniowie naszej szkoły mają  możliwość odbycia płatnych staży u pracodawcóww latach 2017 – 2019. Staże odbywać się będą w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień. Czas trwania stażu to 4 tygodnie (150 godz.). Po odbyciu stażu uczestnicy projektu będą mieć wypłacone stypendium w wysokości 1500 zł. Ponadto uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Aby uczestniczyć w stażach należy dostarczyć pobrać ze strony szkolnej, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pok.9) następujące dokumenty:

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Uczniowie, którzy chcą zapisać się na zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, muszą złożyć w sekretariacie uczniowskim (pok. nr 9)  formularz zgłoszeniowy oraz formularz wypełniany przez wychowawcę. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników.

Zajęcia dodatkowe  zawodowe dla uczniów realizowanew latach 2017 – 2019  w naszej szkole to:

A. w obszarze elektryczno – elektronicznym:

– Programowanie w języku Python;

-Przygotowanie serwera sieciowego w oparciu o system operacyjny LINUX;

-Zastosowanie 3ds max do projektowania i budowania scen trójwymiarowych.

B. w obszarze administracyjno– usługowym:

-Obsługa klienta w logistyce;

-Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w transporcie i gospodarce magazynowej – zajęcia wyrównawcze;

-Zaawansowany arkusz kalkulacyjny z certyfikatem ECDL.

c. w obszarze mechanicznym:

-Kurs obsługi plotera laserowego i frezującego oraz projektowanie grafiki.

O zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie uzupełnionymi formularzami.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu (pok. 9) następujących dokumentów:

formularz zgłoszeniowy,

formularz wypełniany przez wychowawcę.

Po zakwalifikowaniu na staże/zajęcia dodatkowe należy złożyć do prowadzącego zajęcia:

deklaracja uczestnictwa,

zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Formularze można pobrać ze strony szkoły lub sekretariatu uczniowskiego (pok. nr 9).

Załączniki:

Opis projektu CKZ

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

 

 

 

 

Nasza szkoła realizuje projekt o numerze 2016-1-PL01-KA101-023374 ‘Kompetentny nauczyciel inwestycją w przyszłość technika informatyka’. Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2016-31.05.2018, a jego wartość wynosi 121 506,66 złotych.

Autorzy wniosku: Beata Śliwa, Maciej Kowalczyk4

 

 

 

Nasza szkoła realizuje projekt o numerze 2014-1-PL01-KA101-001335 ‘Teacher Development as a Key to Successful Students’ Education’. Projekt realizowany jest w terminie 31.12.2014-30.12.2016, a jego wartość wynosi 156 129,10 złotych.

Autor wniosku: Beata Śliwa

4

 

                                                         Medina, Malta.

                                                         Valetta, Malta

                                                         Marsaxlockk, Malta

 

Relacja ze szkoleń zagranicznych naszej kadry

Niemcy [Lindau] 2016

Wielka Brytania [Southampton] 2016

Wielka Brytania [Bournemouth] 2015

Malta [Valetta] 2015