Przydatne informacje i zestaw podręczników

Szanowny Kandydacie! Juz jesteś Uczniem! Witamy w Szkole!

Twoja podróż do przyszłości!

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/19 odbywać się będą we wrześniu, aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 2017/18

CZWARTEK 7 września 2017 r.

klasy 1 17.00– aula górna- spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych,  18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 2 18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 3 18.00– spotkania z wychowawcami

klasy 4 17.00-– spotkania z wychowawcami, 18.00 aula dolna ws. egzaminów maturalnych i zawodowych

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. WYCHOWAWCY PODADZĄ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ NA ZEBRANIU.

 

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2018/19

Oferta edukacyjna 2018/19

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników 2018/19   AKTUALIZACJA Z DNIA 7.08.2018!!!

 

 

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś Uczniem naszej Szkoły w dniu 10 lipca 2018 r. zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które należy podjąć po zakwalifikowaniu się na listę

Wychowanie fizyczne

 

Po zakwalifikowaniu się w lipcu na listę uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Samorząd Uczniowski prosi o deklarację zakupu bluzy (S,M, L, XL) i dokonanie wpłaty. W przypadku rezygnacji ze szkoły pieniądze zostaną zwrócone. Zamówienia dokonasz w dniu dostarczenia oryginału świadectwa.

 

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2018/19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum