Zasady rekrutacji

Zapraszamy Gimnazjalistów na rok szkolny 2017/18!

Twoja podróż do przyszłości!

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2017/18

Oferta edukacyjna 2017/18

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników

Informacja ws. zajęć praktycznych

 

Uwaga!!! Ostatnie wolne miejsca na kierunku technik pojazdów samochodowych i technik elektronik. Zapraszamy w rekrutacji uzupełniającej.

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś zakwalifikowany w dniu 30 czerwca 2017 r. zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które należy podjąć po zakwalifikowaniu się na listę

Wychowanie fizyczne

 

Po zakwalifikowaniu się w lipcu na listę uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Samorząd Uczniowski prosi o deklarację zakupu bluzy (S,M, L, XL) i dokonanie wpłaty. W przypadku rezygnacji ze szkoły pieniądze zostaną zwrócone. Zamówienia dokonasz w dniu dostarczenia oryginału świadectwa.

 

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Terminy rekrutacji zgodnie z zarządzeniem

Rozporzadzenie MEN z dn. 14 marca 2017 ws postępowania rekrutacyjnego