Egzaminy

Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2016/17

28 sierpnia 2017 godz. 8.00

Język polski sala 102
Matematyka sala 2 i sala 5


29 sierpnia 2017 godz. 8.00

Język polski sala 4 (tylko klasa 4)
Historia i społeczeństwo sala 4
Język angielski sala 3
Informatyka rozszerzona sala 119w
Programowanie aplikacji internetowych sala 119w

 

 

Czerwcowa sesja egzaminacyjna 2017 dla egzaminów z kwalifikacji w zawodzie/zawodowych.

L.p.

Kwalifikacja

Egz. pisemny

data   godzina /zdający

Egz. praktyczny

data   godzina /zdający

1

A.30

20/06    10:00/ 88

26/06   16:00/ 147

2

A.31

20/06    12:00/ 85

26/06   9:00/ 91

3

A.32

    ————————–

26/06   13:00/ 2

4

A.44

20/06    12:00/  26

26/06   9:00/ 29

5

E.06

20/06    12:00/ 11

22,23,24/06   9:00/ 6

22,23,24/06   15:00/ 5

6

E.12

20/06    10:00/ 57

24,28,29,30/06   8:00

24,28,29,30/06   12:00

24,28,29,30/06   16:00

łącznie 65 zdających

7

E.13

20/06    12:00/ 28

19,21/06   8:00     8:00

19,21/06   8:00    12:00

19,21/06   8:00    16:00

łącznie 29 zdających

8

E.14

20/06    14:00/ 2

28/06   8:00/ 6

9

E.18

20/06    12:00/ 25

26/06   9:00/ 25

10

M.42

—————————-

26/06   13:00/ 2

11

M.12

20/06    12:00/ 22

CKP

 

 

Matura 2017

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny  oraz w gablocie w górnym holu szkolnym. 

UWAGA!!!  OBOWIĄZKI ZDAJĄCYCH!!!

1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.

2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.

4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).

5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że  zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.

6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.

7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).

 

 

Zimowa sesja egzaminacyjna 2016/17 odbywa się w dniach 9 stycznia – 21 lutego 2017 roku. Uczniowie przystąpią do egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie/zawodowych wg harmonogramów wywieszonych na szkolnej tablicy informacyjnej.

Uprzejmie prosimy wszystkich zdających o punktualność oraz odpowiedni strój.

09.01.2017 Egzaminy A30  A31  A32  A45  E20  M42

12.01.2017 Egzaminy pisemne   A31  A32  A45  E03  E06  E13  E14  E18  E19  E20  M12  M18  M42

24.01.2017 Egzamin E14

25.01.2017 Egzamin E14

27.01.2017 Egzamin E06

15.02.2017 Egzaminy E06  E12

17.02.2017 Egzamin E06

20.02.2017 Egzamin E13

21.02.2017 Egzamin E13
 

 

Pierwsza sesja egzaminacyjna w roku szkolnym 2016/17 odbywa się w dniach 5-17 października 2016 roku.

05.10.2016 Egzamin E13

06.10.2016 Egzaminy pisemne

07.10.2016 Egzaminy E14   M42

11.10.2016 Egzaminy E20   A30   A31   A32    A44

13.10.2016 Egzamin E12

17.10.2016 Egzamin E12