Egzaminy

Egzaminy potwierdzajce kwalifikacje w zawodzie 2018

Od dn. 6. listopada 2017 r. Absolwenci Technikum Komunikacyjnego deklarujący przystąpienie do egzaminów w sesji styczeń-luty 2018 mogą zgłaszać się po odbiór terminów egzaminów do sekretariatu głównego.

 

Matura 2018

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny  oraz w gablocie w górnym holu szkolnym. 

 

UWAGA!!!  OBOWIĄZKI ZDAJĄCYCH!!!

1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.

2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.

4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).

5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że  zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.

6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.

7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).