Logistyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uwaga! Od roku szkolnego 2012/13 klasa o specjalności technik logistyk będzie ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna)

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych