Mechanika

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń