Staż zagraniczny w Paks (Węgry)

W dniu 30 marca 2008 r. sprzed internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, wyruszyła na trzytygodniowy staż na Węgrzech grupa uczniów w składzie: Marcin Cecuga, Paweł Drzyzga, Mateusz Grochola, Damian Kacprzak, Rafał Kantorowicz, Daniel Knapczyk, Konrad Mirowski, Wojciech Molenda, Rafał Podraza, Piotr Sieńko. Opiekunami, podczas realizacji stażu w ramach Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”, byli: mgr Małgorzata Radzio i mgr inż. Zbigniew Porada.
W trakcie pobytu na Węgrzech grupa realizowała zajęcia praktyczne w obiektach Elektrowni Jądrowej oraz w warsztatach i pracowniach Energetikai Szakközépiskola w Paks. Młodzież miała możliwość zwiedzania interesujących miejsc, poznawania kultury i historii Węgier podczas wyjazdów m.in. do: Szekszardu, Kolocsy, Budapesztu, Pecsu, Balatonfured. W trakcie wycieczek zwiedzano: piwnicę win i muzeum- wytwórnię najznakomitszych pierników, muzeum poświęcone regionalnej specjalności- papryce, atrakcje turystyczne Budy i Pesztu, Katedrę i Muzeum ceramiki Zolnay w Pecsu, malowniczo położony nad brzegami Balatonu klasztor na półwyspie Tihany. Jednym słowem atrakcji było co niemiara. Czas po zajęciach młodym uczestnikom stażu upływał także na rozgrywkach sportowych i wspólnej zabawie z młodzieżą Węgierską. W trakcie tych spotkań zawiązywały się wspaniałe przyjaźnie. Całość pobytu Polskiej grupy zapewne nie miałaby tak wspaniałego i pożytecznego przebiegu, gdyby nie zaangażowanie i wszechstronna pomoc Węgierskich przyjaciół- pracowników Elektrowni, dyrekcji, nauczycieli i uczniów ESZI. Dlatego też doceniając poświęcenie z ich strony udało się zorganizować i zaprosić do udziału we wspólnym ognisku wszystkich, którym w ten sposób serdecznie podziękowali goście z Krakowa. Żegnając się w przeddzień wyjazdu, Węgrzy prosili aby pozdrowić dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły, w szczególności Pana Dyrektora Andrzeja Cichonia i Panią Dyrektor Barbarę Paszkowską do których skierowali zapewnienie o chęci dalszej współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami. Trwający niemal dwa lata projekt o nazwie: „Energetyka konwencjonalna i jądrowa- za i przeciw” dobiega końca. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów Technikum Komunikacyjnego. Podczas jego realizacji odbyły się staże zagraniczne, a wcześniej w ramach przygotowania kulturowo- pedagogiczno- językowego liczne zajęcia dodatkowe i wycieczki. Serdecznie dziękujemy wszystkim współtwórcom tego dzieła. Równocześnie, widząc ogromne korzyści płynące z Programu „Leonardo da Vinci”, zachęcamy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkól nr 1 w Krakowie do jego kontynuacji poprzez udział w nowych projektach. 

Skip to content