Pamięć o św. Rafale Kalinowskim wciąż żywa

Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Szemioth -Prezesowi Związku Sybiraków Oddział w Krakowie za miło spędzony czas podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w Nowohuckim Centrum Kultury. Wśród znamienitych gości znalazł się  Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz władz kościelnych. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Beata Śliwa. Miłym akcentem było wręczenie byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 Panu Andrzejowi Cichoniowi podziękowań za wspieranie działalności Związku Sybiraków, podtrzymywanie pamięci o deportowanych do łagrów i represjonowanych oraz wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu.

Związek Sybiraków często organizuje pielgrzymki do Czernej do grobu Św. Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków, który jest również patronem naszej szkoły.

Związek Sybiraków od wielu lat dokumentuje losy Polaków zesłanych na Syberię, ujawnia prawdę historyczną oraz współuczestniczy w staraniach o powrót  Polaków, potomków zesłańców, którzy wciąż jeszcze żyją w Kazachstanie. Propaguje pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych na polskich obywatelach, m.in. polskich oficerach, policjantach , mundurowych służb więziennych, urzędnikach państwowych, nauczycielach, właścicielach ziemskich.

Skip to content