CKZ w branży administracyjno-usługowej 2017-2019

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:
„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.
Poniżej znajdziesz przydatne informacje oraz formularze zgłoszeniowe do udziału w kolejnej edycji rekrutacji na płatne staże wakacyjne 2018. .
Zobacz zdjęcia poniżej

Zobacz zdjęcia z 10-godzinnego kursu 'Obsługa klienta’ realizowanego w grudniu 2017 r. dla uczniów klasy 4LB, który prowadziła Pani Paulina Florczak.

Zobacz zdjęcia ze staży wakacyjnych 2017 realizowanych we współpracy z ICC INTERCITY

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:
„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i interdyscyplinarne dla  uczniów,
  2. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
  3. staże/praktyki u pracodawców,
  4. szkoleniadoskonalące umiejętności zawodowe  dla nauczycieli .

W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół nr 1 oraz innych krakowskich szkół.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ.
Uczniowie naszej szkoły mają  możliwość odbycia płatnych staży u pracodawcóww latach 2017 – 2019. Staże odbywać się będą w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień. Czas trwania stażu to 4 tygodnie (150 godz.). Po odbyciu stażu uczestnicy projektu będą mieć wypłacone stypendium w wysokości 1500 zł. Ponadto uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie stażu.
Aby uczestniczyć w stażach należy dostarczyć pobrać ze strony szkolnej, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pok.9) następujące dokumenty:
aneks do regulaminu
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Uczniowie, którzy chcą zapisać się na zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, muszą złożyć w sekretariacie uczniowskim (pok. nr 9)  formularz zgłoszeniowy oraz formularz wypełniany przez wychowawcę. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników.
Zajęcia dodatkowe  zawodowe dla uczniów realizowanew latach 2017 – 2019  w naszej szkole to:
A. w obszarze elektryczno – elektronicznym:
– Programowanie w języku Python;
-Przygotowanie serwera sieciowego w oparciu o system operacyjny LINUX;
-Zastosowanie 3ds max do projektowania i budowania scen trójwymiarowych.
B. w obszarze administracyjno– usługowym:
-Obsługa klienta w logistyce;
-Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w transporcie i gospodarce magazynowej – zajęcia wyrównawcze;
-Zaawansowany arkusz kalkulacyjny z certyfikatem ECDL.
c. w obszarze mechanicznym:
-Kurs obsługi plotera laserowego i frezującego oraz projektowanie grafiki.
O zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie uzupełnionymi formularzami.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu (pok. 9) następujących dokumentów:
formularz zgłoszeniowy,
formularz wypełniany przez wychowawcę.
Po zakwalifikowaniu na staże/zajęcia dodatkowe należy złożyć do prowadzącego zajęcia:
deklaracja uczestnictwa,
– Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik 4
Formularze można pobrać ze strony szkoły lub sekretariatu uczniowskiego (pok. nr 9).
Załączniki:
Opis projektu CKZ
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ
Regulamin udzielania stypendiów stażowych
Aneks do regulaminu

Skip to content