E-czytanie na ekranie

Wśród podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa znalazło się kształcenie kompetencji cyfrowych. Dlatego też uczniowie klasy 3 EL uczestniczyli w warsztatach „E-czytanie na ekranie” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Zapoznali się z możliwościami bibliotek internetowych. Poznali i przećwiczyli korzystanie z ogólnodostępnych portali Wolne Lektury oraz Polona, zapoznali się także z platformami IBUK Libra i Legili, z których można bezpłatnie korzystać w WBP.

Małgorzata Imosa-Nogieć, Krzysztof Jędrysiak

 

Skip to content