Zajęcia 1 IA

W dniu 17.02.2019 na zajęciach w pracowni informatycznej dla klasy 1IA były prowadzone zajęcia z zakresu budowy kabli światłowodowych oraz wykonywania złączy spawanych przy wykorzystaniu spawarki światłowodowej wraz z osprzętem.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologią wykonywania spawu jak również mogli samodzielnie wykonać spawy począwszy od wygotowania kabla światłowodowego aż do ułożenia zespawanych włókien w mufie światłowodowej. Dodatkową możliwością było wykonanie pomiarów za pomocą reflektometru światłowodowego z możliwością oceny jakości spawu.
Uczniowie wykazali zaangażowanie w wykonywane prace.

Rafał Topinek

Skip to content