Szkolenia biblioteczne klas pierwszych

Zrealizowane zostały zajęcia z uczniami klas 1-szych, informujące o zbiorach i formach pracy edukacyjnej biblioteki. Spotkania prowadzone były na godzinach wychowawczych lub lekcjach języka polskiego, w obecności uczącego nauczyciela.

Po krótkim zapoznaniu z regulaminem biblioteki, młodzież miała możliwość samodzielnego zapoznania się z księgozbiorem i zbiorami specjalnymi. Kilku czytelników z każdej klasy znalazło interesującą ich literaturę, a także ujawniło swoje zainteresowania i preferencje czytelnicze.

Skip to content