1TK – WYCIECZKA DO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-NAPRAWCZEGO „TABOR” DĘBICA

Dnia 28 listopada klasa 1 TK udała się na wycieczkę do Zakładu TABOR DĘBICA. Podczas pobytu byliśmy otoczeni fachową opieką specjalistów.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć zmodernizowane lokomotywy, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz kabiny; zapoznali się z różnicami w budowie i działaniu różnych kabin maszynisty.

Naszej grupie towarzyszyło dwóch pracowników zakładu, którzy oprowadzali nas po obiekcie, ale przede wszystkim opowiadali o wykonywanej pracy, objaśniali zasady działania poszczególnych zespołów i podzespołów np. silników spalinowych, trakcyjnych i innych urządzeń z układu pneumatycznego, sterowania pojazdami itp. Zostały nam przedstawione najnowsze rozwiązania w układzie odsprężynowania taboru kolejowego, stanowiska do sprawdzania nacisku na osie, miejsca do malowania blach i komponentów.

Zadowoleni wróciliśmy – oczywiście koleją – do Krakowa. Myślę, że ten pobyt utwierdził przyszłych kolejarzy w decyzji o wyborze ich przyszłego zawodu.

Małgorzata Tworzydło – wychowawca klasy

Kazimierz Turcza – przedmioty branżowe kolejowe

Skip to content