Wielkość  i odpowiedzialność

Pielęgnowaniu języka ojczystego,  uczeniu sprawności językowej i motywowaniu uczniów do wystąpień publicznych służył zorganizowany  u nas  w szkole Konkurs  Krasomówczy. Konkurs  odbył się 15 lutego, wzięli w nim udział i pierwszoklasiści i uczniowie klas  maturalnych. Przygotowane i wygłoszone przez nich przemówienia były interpretacją myśli Wojciecha  Korfantego   „Nie  zdajemy sobie  sprawy ze swojej wielkości, ale też z własnej odpowiedzialności”.  

Ciekawe, niektóre  bardzo osobiste i pobudzające  do refleksji wystąpienia, były też popisem  retorycznych środków językowych, wykorzystywanych przez mówców  w ich wypowiedziach.  Profesjonalne  jury złożone z nauczycieli języka polskiego  wybrało czworo najlepszych  mówców, którzy 23 lutego będą reprezentować naszą szkołę w  krakowskich eliminacjach XXV Ogólnopolskiego  Konkursu Krasomówczego. Są to :

Marcin Kowal z kl. 1ia,

Mikołaj Kucharski z kl.3ia,

Kinga Marynka z kl.1lb,

Bartosz Szkółka z kl. 4ia

Życzymy im powodzenia!!!

Krystyna  Firlej-Kępa

Skip to content