Wizyta klasy 3EL w Instytucie Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego

W dniu 02.03.2023, uczniowie klasy 2EL wraz z opiekunami: prof. Ryszardem Kępą i prof. Zbigniewem Poradą odwiedzili Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Laboratoria i pracownie naukowe INT zaprezentowali: dr inż. Piotr Migo, prof. Agnieszka Twardowska, prof. Iwona Sulima, prof. Krzysztof Ziewiec, prof. Wojciech Bąk, dr Kamila Komędera oraz Dyrektor prof. Henryk Noga.

Uczniowie zobaczyli między innymi: Laboratorium mechatroniki, Laboratorium elektroniki, Pracownię technologiczną, Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej oraz skaningowy mikroskop elektronowy, urządzenie do wytwarzania szkieł metalicznych typu „melt-spinner”, piec łukowy z kontrolowaną atmosferą, komorę próżniową do badania przemian fazowych, spawarkę do technologii „cold welding”, prasę wysokotemperaturową typu „spark plasma sintering”, młyny kulowe do obróbki proszków metali, mikroskop konfokalny, prasy do testów wytrzymałościowych i nowoczesny twardościomierz oraz aparaturę do szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej.

Zajęcia były bardzo interesujące dla wszystkich uczniów, pozwoliły poszerzyć zainteresowania zawodowe i z pewnością będą pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia i staną się doskonałą motywacją do jeszcze lepszej pracy na lekcjach przedmiotów zawodowych.

Dyrektor Instytutu Nauk technicznych prof. Henryk Noga, pochwalił zaangażowanie naszych uczniów i wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Krakowie.

Zbigniew Porada

Skip to content