Akcja krwiodawstwa

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że w przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w dniu 09.03.2023 r. akcji krwiodawstwa, uczestniczyło 65 uczniów, spośród których 34 honorowo oddało krew.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, a w szczególności naszym Bohaterom- Honorowym Dawcom Krwi!

Dziękujemy Dyrekcji, Kierownictwu szkoły, nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom za umożliwienie przeprowadzenia tego wydarzenia.

Pamiętaj- Oddając krew ratujesz życie!

Koordynatorzy akcji: Anna Cabak, Zbigniew Porada

Skip to content