Zajęcia integracyjne

Chętni wychowankowie wzięli udział w zajęciach integracyjnych, które jednocześnie były okazją do przypomnienia sobie regulaminu internatu oraz zasad w nim obowiązujących.

Zajęcia są okazją do jeszcze lepszego poznania się, a także przełamywania barier. Wspólne zabawy pokazują wychowankom, że w grupie może panować przyjazna atmosfera, a oni potrafią współdziałać. Zajęcia integracyjne są czasem wspólnej rozrywki, co zapewnia realizację ważnych potrzeb rozwojowych.

Podczas zajęć wychowankowie mogli wcielić się w rolę wychowawcy internatu, rozwiązać quiz dotyczących znajomości regulaminu, a także stworzyć portret wzorowego wychowanka.

Ewelina Witek

Skip to content