„Dziewczęta o Chłopcach, Chłopcy o dziewczętach”

20 kwietnia 2023 roku w internacie odbyły się warsztaty integracyjne dla dziewcząt i chłopców. Celem zajęć było budowanie hierarchii wartości poprzez wskazywanie cech najbardziej oczekiwanych u dziewcząt i u chłopców, a równocześnie kształcenie postawy właściwej oceny drugiego człowieka.

Pracując w grupach, zarówno dziewczęta jak i chłopcy utworzyli prawdziwą hierarchię wartości dla swoich partnerów. Na podstawie określonych przez siebie cech, stosując różne techniki plastyczne, dziewczęta stworzyły postać idealnego mężczyzny a chłopcy postać idealnej dziewczyny. Obie grupy wykazały się wielką dojrzałością i kreatywnością. Powstałe postaci to „wymarzeni partnerzy” dla obu stron. Warsztaty przebiegały w gorącej, pełnej dobrego humoru atmosferze. Zajęcia przeplatane były zabawami integracyjnymi, a dla wzmocnienia sił na stołach można znaleźć było słodkości i orzeźwiające umysły napoje, co także sprzyjało dobrej zabawie. Po warsztatach odbyła się dyskoteka.

/ Arkadiusz Lizak, Piotr Dymacz/

Skip to content