Międzygrupowe zajęcia integracyjne w internacie

19 września odbyły się w internacie zajęcia integracyjne dla nowych wychowanków, których celem było budowanie poczucia przynależności do społeczności internatu. Zajęcia prowadzone były w formie zabaw co sprzyjało pozytywnej atmosferze i łatwiejszemu nawiązywaniu relacji. Poprzez pracę w różnych zespołach wychowankowie mieli możliwość lepszego poznania siebie nawzajem. Zwracanie się do siebie ułatwiała im karteczka z imieniem, którą każdy wychowanek miał przyczepioną do bluzki. Oprócz rozwijania umiejętności komunikacji werbalnej wychowankowie ćwiczyli także swoje umiejętności porozumiewania niewerbalnego. Każdy miał możliwość swobodnego wypowiadania się i wyrażania siebie w grupie.

Monika Natkaniec

Skip to content