Wizyta robocza w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podziękowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA 🚂🚊Panu Dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych Włodzimierzowi Zembolowi, Panu Dyrektorowi Wiesławowi Więckowskiemu. Panu Krzysztofowi Drebotowi – zastępcy dyrektora ds. technicznych oraz Panu Robertowi Kowalowi – Naczelnikowi Sekcji eksploatacji – za możliwość wizyty roboczej w Sekcji, nastawni dysponującej w Mydlnikach oraz siedzibie Zakładu 🚅🚆🚊 😎🌎🌎 Szczególne podziękowania dla Pana Naczelnika za przedstawienie informacji o bieżącej działalności Sekcji i infrastrukturze kolejowej 🚂 Dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe SA za stypendia uczniowskie, praktyki i codzienną współpracę. 🙂