Nasi muzycy w słusznej sprawie

27 kwietnia 2017 roku odbył się charytatywny koncert w Nowohuckim Centrum Kultury, który wpisał się w cykl imprez proponowanych w ramach obchodów Kwietnia – Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

Koncerty Orkiestry Wieniawa to wspaniałe przeżycie artystyczne. Ten wyjątkowy zespół typu Concert Band, liczący ponad pięćdziesięciu młodych muzyków, zmienia stereotypowe myślenie o orkiestrach dętych. Mamy w nim swoich przetawicieli, którzy błyszczeli tego wieczoru ogromnym talentem. Są to Joanna Koza z klasy 4IA oraz Łukasz Dzieża z klasy 2 LC. Tym razem, zespół stworzył muzyczną oprawę dla znakomitych artystów. Podczas koncertu usłyszeliśmy Jubileuszowe utwory Lidii Jazgar z zespołem Galicja w nowych aranżacjach na orkiestrę, najbardziej znane przeboje Andrzeja Sikorowskiego i zespołu Pod Budą oraz takie utwory, jak: „Dziwny jest te świat” Czesława Niemena wykonane przez Mateusza Ziółko. Usłyszeliśmy również znakomitą muzykę filmową, m.in. Ennio Moriccone w wykonaniu orkiestry Wieniawa i Chóru Fermata wraz z solistami i wiele innych utworów. Na widowni zasiedli przestawiciele grona pedagogicznego, którzy podziwiali i oklaskiwali swoich wychowanków: p. Paulina Porada, p. Zbigniew Porada, p. Sebastian Machowski i p. Katarzyna Leczykiewicz.

Koncert organizowany był na rzecz dzieci i młodzieży uczących się w krakowskim Centrum Autyzmu. Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła wykonanego w Centrum Autyzmu oraz wystawa prac uczniów „Tak ja to widzę”.

mgr  Katarzyna Leczykiewicz