Zdrowie TAK, używki NIE

19 kwietnia odbył się w internacie konkurs: „Zdrowie TAK, używki NIE”. Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych TK. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu oraz stworzeniu plakatu. Młodzież bardzo zaangażowała się w pracę plastyczną. Pierwsze miejsce: Małgorzata Bajołek, Nikola Stala, Drugie miejsce: Zuzia Ozga, Patryk Kowalski, Trzecie miejsce: Karolina Cetnarska, Karolina Stanek.

Gratulujemy!

Marta Ślusarczyk, Antonina Świeży