„Zdrowie TAK, używki NIE”

21
maja odbyła się w internacie druga edycja konkursu: „Zdrowie TAK,
używki NIE”. Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych TK.
Młodzież rozwiązywała test oraz wykonywała pracę plastyczną.
Pierwsze miejsce zajęli: Bida Karol oraz Musiał Marek z klasy 1El.

Serdecznie
gratulujemy!

Marta Ślusarczyk, Antonina Świeży