Moja mała ojczyzna – konkurs fotograficzny

(…)
Kraju mój, kraju barwny

pelargonii i malwy,

(…)
grudka Twej ziemi w ręku świeci nawet po ciemku:”

Tymi
słowami piękno naszej ojczystej ziemi wysławiał kiedyś Konstanty
Ildefons Gałczyński. Chcąc ukazać obecne piękno naszej polskiej
ziemi, w internacie przeprowadzony
został
konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”. Uczestnicy
mieli
za zadanie zrobienie dowolnego zdjęcia swojej rodzinnej
miejscowości, ukazanie jej piękna.

Do
finału zakwalifikowano cztery fotografie. Jury (w
skład którego wchodzili: pani Kierownik Internatu,
wychowawcy oraz przedstawiciele młodzieży)
najwyżej oceniło /ex aequo/ dwa zdjęcia autorstwa Alicji
Chmielarskiej

zatytułowane
Zachód słońca – Ibramowice”
i

Oaza spokoju”

– one zajęły I
miejsce w konkursie
.
Natomiast miejsce
drugie

przyznano równie pięknej fotografii – zatytułowanej
Widok z Góry Potaczkowej – Poręba Wielka”,

autorstwa Marysi
Adamczyk

.

Prace
zostały nagrodzone. Gratulujemy zwycięzcom. Zachęcamy wszystkich
do promowania w ten sposób swojej „Małej Ojczyzny”.

Anna Rysiewicz – Buczak