Międzyoddziałowa, integracyjna wycieczka do Wadowic

W odpowiedzi na wychowanie do wartości-  na 40- lecie pierwszej pielgrzymki Ojca Św.
Jana Pawła II do Polski i na 30 –lecie pierwszych wolnych wyborów do Sejmu
wybraliśmy się z młodzieżą na wycieczkę do Muzeum- Domu Św. Jana Pawła II w
Wadowicach. Podczas zwiedzania tego swoistego Centrum Multimedialnego, ćwicząc
kompetencje techniczno – medialne zapoznaliśmy się z życiem, środowiskiem i
pamiątkami związanymi z osobą Świętego. Następnie spałaszowaliśmy słynne bardzo
słodkie wadowickie kremówki miło rozprawiając o ważnych sprawach.

Antonina Świeży, Jolanta Domańska