3 PT – WYCIECZKA DO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-NAPRAWCZEGO TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ ‘’TABOR’’ W DĘBICY

Dnia 2 października grupa kolejowa z klasy 3 PT udała się na wycieczkę do Zakładu TABOR DĘBICA. Dla naszych przyszłych kolejarzy było to niebywałe doświadczenie, ponieważ teoria wykładana do tej pory na zajęciach z przedmiotów kolejowych została szczegółowo zobrazowana.

Zostaliśmy bardzo uroczyście powitani i pożegnani przez prezesów Zakładu, a podczas pobytu byliśmy otoczeni fachową opieką specjalistów.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć zmodernizowane lokomotywy zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz kabiny; zapoznali się z różnicami w budowie i działaniu różnych kabin maszynisty.

Naszej grupie towarzyszyło dwóch pracowników zakładu, którzy oprowadzali nas po obiekcie, ale przede wszystkim opowiadali o wykonywanej pracy, objaśniali zasady działania poszczególnych zespołów i podzespołów np. silników spalinowych, trakcyjnych i innych urządzeń z układu pneumatycznego, sterowania pojazdami itp. Odpowiadali oni na wnikliwe pytania uczniów – szczególnie przy rozebranym silnikach spalinowych dużej mocy. Zostały nam przedstawione najnowsze rozwiązania w układzie odsprężynowania taboru kolejowego, stanowiska do sprawdzania nacisku na osie, miejsca do malowania blach i komponentów.

Zadowoleni wróciliśmy – oczywiście koleją – do Krakowa. Myślę, że ten pobyt utwierdził przyszłych kolejarzy w decyzji o wyborze przyszłego zawodu.

Małgorzata Tworzydło – wychowawca klasy

Kazimierz Turcza – przedmioty branżowe kolejowe