Jubileuszowe gratulacje

Napływają do nas życzenia i gratulacje, związane z Jubileuszem 70-lecia szkoły. 

Serdecznie dziękujemy za pamięć i życzliwość!