ETWINNING – NOWY PROJEKT EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu niemieckojęzycznego eTwinning ,,Neue Kontakte, neue Freunde” (Nowe kontakty, nowe przyjaźnie) zapraszając do współpracy uczniów i nauczycieli ze szkół z Turcji i Chorwacji.

Portal eTwinning to główne miejsce spotkań oraz platforma pracy. Oferuje wsparcie, narzędzia i usługi, tak aby szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko i długoterminowe partnerstwa.

Narzędzia internetowe na portalu umożliwiają nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi dostępnych na platformie eTwinningu.

W bezpiecznym środowisku wirtualnego uczenia się, jakim jest TwinSpace, uczniowie mogą się wzajemnie poznawać, wymieniać informacje i doświadczenia oraz uczyć się komunikacji (w języku niemieckim) i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jednocześnie.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do poznawania rówieśników i zawierania przyjaźni z uczniami z Chorwacji i Turcji, motywowanie do nauki języka niemieckiego, nabranie doświadczenia w pracy metodą projektu, zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych, pogłębienie wiedzy na temat krajów i kultur europejskich.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie to koordynatorzy projektu z trzech współpracujących ze sobą krajów.

Wraz ze partnerami podzieliśmy pracę nad projektem na etapy, pozwalające nam na uzyskanie przejrzystego obrazu podjętych działań. Moduły te mają różne tematy, np. rodzinne kraje i miejscowości, szkoła i nauka, zainteresowania, kultura młodzieżowa (literatura, filmy, muzyka), życie codzienne itp.

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy tuż przed feriami, opracowując techniczne szczegóły naszych zadań m.in. rejestracja, tworzenie własnych profili przez uczniów. A w najbliższym czasie odbędzie się konkurs na logo projektu, gdzie uczniowie wykażą się swoimi umiejętnościami z zakresu TIK, która jest im bliska, ponieważ grupa projektowa to uczniowie z klasy o profilu informatycznym.

Projekt rozwija nie tylko kompetencje językowe. Łączył też tematy z geografii, historii, informatyki/TIK oraz sztuki. Głównie treści projektu są ściśle zintegrowane z podstawą programową języka obcego w technikum (szkoła, życie codzienne, życie towarzyskie, autorytety, mój kraj, moje miasto itp.). O postępach projektu będę informowała na bieżąco.

Koordynator projektu

Małgorzata Tworzydło