Myśl globalnie i lokalnie! Pozostań w domu!

Wpis z 21 kwietnia 2020 r.: Jesteśmy po klasyfikacji naszych Maturzystów.  Gratulujemy pozytywnych wyników. W piątek odbędzie się Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych w formie zdalnej. Nadal uczymy się na odległość. Pamiętamy o obowiązujących ograniczeniach: 2 metry odległości, obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, ograniczeniach w przejazdach zbiorowych transportem publicznym, zakazie korzystanie z rowerów publicznych,  zakazie organizowania imprez.

Wpis z 1 kwietnia 2020 r.: Kontynuujemy nauczanie zdalne. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach. Wystawianie ocen przewidywanych w klasach 3 i 4 zostało przedłużone o tydzień, tj. do 7 kwietnia. Wystawianie ocen końcowych w klasach 4 przewidziane jest na 20 kwietnia do godz. 10.00. Życzę wytrwałości!

Wpis z 22 marca 2020 r. : Od 25 marca do 9 kwietnia nadal będzie obowiązywał zakaz wejścia Uczniów na teren szkoły. Nauczyciele chcący skorzystać ze sprzętu szkolnego proszeni są o zgłaszanie przez sekretariat szkoły chęci przyjścia do pracy, tak aby w szkole jednocześnie nie przebywało więcej niż 3 nauczycieli. Kontynuujemy nauczanie zdalne z możliwością oceniania i klasyfikowania. Rodziców prosimy, aby w razie konieczności, kontaktowali się z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami przez dziennik elektroniczny.

Apelujemy do wszystkich o pozostanie w domach!

Wpis z 12 marca 2020 r. : W związku z zachowaniem konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przypominam całej społeczności szkolnej o stosowaniu  zapisów komunikatów wewnętrznych z dnia 11.03 o całkowitym zakazie wejścia na teren szkoły Uczniów i Nauczycieli oraz osób nieuprawnionych w okresie 12-25 marca 2020 r.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Proszę wszelką korespondencję prowadzić przez dziennik elektroniczny, gdzie znajdują się również wiadomości od poszczególnych nauczycieli nt. zasobów edukacyjnych dla Uczniów na czas zawieszenia zajęć.

Beata Śliwa

Dyrektor