Pożegnanie Maturzystów

W piątek 24-go kwietnia 2020 roku odbyło się nietypowe, bo zdalne Pożegnanie Naszych Maturzystów. Spośród 178 Uczniów kończących szkołę, tylko nielicznych brakowało na naszej ‘uroczystości’.

Po przemówieniu Pani Dyrektor Beaty Śliwy głos zabrali wychowawcy klas – Pani Iwona Duszkiewicz, Pan Andrzej Drwal, Pan Łukasz Woźny, Pani Ewa Wójcik, Pan Łukasz Przykowski, Pan Rafał Szołdrowski i Pan Maciej Kowalczyk oraz Pan Janusz Osman – opiekun Rady Uczniowskiej.  Nie zabrakło podziękowań dla wybijających się Uczniów i Rodziców.

Szanowni Abiturienci

Niebawem staniecie się Absolwentami i dołączycie do grona kilku tysięcy osób, którzy ukończyli naszą szkołę. To niecodzienne zdalne zakończenie roku szkolnego świadczy o tym, jak mały jest człowiek w porównaniu z  otaczającym go światem. Pomimo XXI wieku, zaawansowanych technologii, podróży w kosmos, jesteśmy bezsilni z czymś co jest niewidoczne gołym okiem.

Jednak każde zagrożenie z jednej strony pochłania ofiary, z drugiej wzmaga w człowieku obronę i prowadzi do rozwoju jego myśli, rozumowania i rozumienia świata. Wzmaga też poczucie wrażliwości i chęci pomocy innym.

W dorosłym życiu, kiedy przyjdzie codzienność, prawdziwa praca, kiedy założycie rodzinę, przyjdą problemy, zobaczycie, jak ważna jest ta wrażliwość, której będziecie oczekiwać od innych, będziecie chcieli, żeby inni Was rozumieli. 

Wczoraj skończyliście lekcje, ale najważniejsza z nich przed Wami i ona nazywa się Życie.  Teraz dopiero zaczyna się prawdziwa nauka i najtrudniejszy egzamin. I żeby go zdać, trzeba spełnić kilka warunków, m.in. nie palić za sobą mostów, być dobrym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby innych, znaleźć w sobie mocne strony i wykorzystać je w pracy, w karierze zawodowej, być szczęśliwym, stwarzać sytuacje, które przyniosą przyjemność, radość, realizować swoje zainteresowania, stawiać sobie wysoko poprzeczkę, ale nie kosztem innych, umieć podnieść się po porażce, i iść do przodu, trwać w wierze w sytuacjach ciężkich, w chorobie, czy nieszczęściu, czerpać z wiedzy innych, pytać i rozwijać się, podejmować ryzyko, bo bez niego nie ma rozwoju.

Jesteście szczególnym rocznikiem, gdyż kończycie Szkołę w Roku Jubileuszowym. Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, dawnego Technikum Kolejowego, jest okazją zarówno do wspomnień jak i spojrzeniem w przyszłość. Szkoła ze swoim skromnym początkiem wyrosła na szkołę rozpoznawalnych na krakowskim rynku edukacyjnym. Doświadczenie i wiedza, którą zdobyliście tutaj niech będzie okazją do rozwijania Waszych pasji i umiejętności, a sam Jubileusz do zapamiętania wartości związanych nie tylko z edukacją, ale i tradycją i historią Szkoły. 

Dzisiaj w Usolu Syberyjskim na Syberii w dekanacie irkuckim w Parafii św. Rafała Kalinowskiego odbywa się msza św. w intencji całej społeczności szkolnej. Nasz Patron św. Rafał Kalinowski niech będzie dla Was drogowskazem, a w trudnych chwilach oparciem i podporą duchową.

Żegnam Was szczególnie i w nietypowy sposób – na odległość.  Dziękuję za pracę i aktywność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego. W imieniu Wychowawców, Nauczycieli i Pracowników szkoły życzę samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Trzymam kciuki za Maturę. Powodzenia!

Beata Śliwa

Dyrektor szkoły