Rekrutacja do Internatu

Zapraszamy osoby mieszkające poza Krakowem do zapoznania się z ofertą zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Nr 1.

REKRUTACJA DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

I REKRUTACJA:

Termin: od 23 kwietnia 2018 r do 20 czerwca 2018 r

Ogłoszenie wstępnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 22 czerwca 2018 r. godz.12:00.

Zatwierdzenie listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2018/2019  w dniu 10 lipca 2018 roku o godzinie 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:   / w miarę wolnych miejsc po I rekrutacji/

Termin: do 27 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenia wyników w dniu 28 sierpnia 2018 r. godz.12:00

Podania należy składać w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w pokojach: 10, 201,301 ul. Ułanów 5

lub w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Ułanów 3

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń  /parter – Internat/.

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu:

Internat: /12/ 411 96 00 wew. 13, 16, 19

Szkoła:  /12/411 96 00 wew. 38

 

Poniżej znajdziesz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 2018/19.

Podanie o przyjęcie do Internatu

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

Terminy rekrutacji do Internatu

Karta wychowanka Internatu

Opłaty na 2018/19

Zobacz jak wygląda Internat klikając na zakładkę Galeria na głównej stronie szkoły.