Praca

Oferty aktualne

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
sprzątająca  – 2 etaty

 

1. Nazwa i adres jednostki:    Zespół Szkół Nr1 w Krakowie ul. Ułanów 3

2. Stanowisko:  sprzątająca

3. Wymiar etatu: 2 etaty od  1.09.2018 r , umowa o prace

4. Wymagania związane ze stanowiskiem:           

wykształcenie min. podstawowe;
energiczność;
dyspozycyjność;
chęć i zaangażowanie do pracy;

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)                               

2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na stanowisku sprzątającej

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy

6. Zakres obowiązków

Sprzątanie szkoły i inne czynności zlecone przez przełożonego

praca 8 godzin dziennie , praca po południu

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 lub na adres mailowy poczta@tk.krakow.pl w terminie do 31 sierpnia 2018 r. tel. 12/411-54-34

 

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciela przedmiotów zawodowych – informatyka


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
2. Wymagania dodatkowe
 – Posiada obywatelstwo polskie                              
 – Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela      
 – Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych                                            
–  Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne                      
–  Przestrzega podstawowe zasady moralne.
3. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów:
    Administracja bazami danych
    Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
    Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
    Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
4. Warunki pracy i płacy:
    wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego
5. Wymagane dokumenty:
    Curriculum Vitae
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Dokumenty należy przesłać na adres mail: poczta@tk.krakow.pl lub składać  w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3 w dni robocze    
w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 31 stycznia 2018r. tel. 12/411-54-34
7. Ilość etatów
pełny etat tj.18/18 na zastępstwo do 30 czerwca 2018r.            


 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE.
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciela języka angielskiego


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
2. Wymagania dodatkowe
– Posiada obywatelstwo polskie                                
– Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela        
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych            
– Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
– Przestrzega podstawowe zasady moralne.
3. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów:
1.Język angielski
2.Język angielski zawodowy
4. Warunki pracy i płacy:
wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego
5. Wymagane dokumenty:
Curriculum Vitae
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać na adres mail: poczta@tk.krakow.pl lub składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3 w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 31stycznia 2018r.    tel. 12/411-54-34                                
7. Ilość etatów
pełny etat tj.18/18 na zastępstwo do 30 czerwca2018r.           

 

Oferty wygasłe:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – personel sprzątający. Planowany termin rozpoczęcia pracy- styczeń 2018.  Oferty w formie CV prosimy składać na adres poczty elektronicznej poczta@tk.krakow.pl lub osobiście na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły. Termin do 30.11.2017.

 

Dyrektor Zespołu Szkół zatrudni:

Nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży informatycznej:
Programowanie aplikacji internetowych.
Witryny i aplikacje internetowe.
Systemy operacyjne (Windows, Linux)

Znajomość Php, MySql, Java, zagadnienia CMS i hosting.

Ok  etatu. Szczegółów udziela sekretariat główny. CV mozna przesyłac na adres poczta@tk.krakow.pl