Bezpieczna Szkoła !

HISTORIA „Programu” rozpoczęła się w roku 2004. Programem objęto
Uzawodowione Gimnazjum Nr73 i Gimnazjum dla Dorosłych Nr1.

W roku 2009 Szkoła otrzymała przedłużenie certyfikatu na następne pięć lat, jednocześnie obejmując swoim zakresem wszystkie klasy wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr1.

W roku 2014 Zespół Szkół Nr 1 otrzymał następne przedłużenie certyfikatu do roku 2019.
Po zakończeniu tego okresu będziemy mogli uzyskać tytuł Lidera Bezpieczeństwa.

Co nam dał certyfikat Szkoły promującej Bezpieczeństwo.

Przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz rodzice mogą czuć się w szkole bezpiecznie.

Szereg innowacji wdrożonych w szkole w sposób znaczący podniósł bezpieczeństwo placówki. Wymienić należy; wprowadzenie monitoringu na całym obiekcie szkoły, zatrudnienie firmy ochroniarskiej, zwiększenie dyżurów nauczycieli na przerwach oraz
w czasie lekcji.

Nie bagatelną rolę w procesie edukacji stanowi fakt funkcjonowanie klas mundurowych Wojsko – Policja – Straż  Pożarna. Uczniowie tych klas w sposób znaczący przyczynili się do podniesienia prestiżu naszej szkoły.

Szkoła pozyskała kilku partnerów zewnętrznych z którymi mamy podpisane porozumienie
o wzajemnej współpracy.

 Partnerami tymi są:

– Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
– 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach;
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
– Politechnika Krakowska;
– Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
– Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego;
– Zarząd wojewódzki LOK w Krakowie;
– Stowarzyszenie Patriotyczno Obronne FIA.

Szczególną rolę odgrywa w szkole działalność Samorządu Uczniowskiego.
Młodzież prowadzi wszystkie uroczystości szkolne.

Poczet sztandarowy uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotyczno – historycznych na zewnątrz szkoły.

Młodzieżowy Inspektorat Ruchu Drogowego – sekcja ratownictwa uczestniczy
w zabezpieczaniu imprez masowych i sportowych m. Krakowa.

Bardzo aktywnie działa Wolontariat szkolny, który wspiera osoby potrzebujące pomocy.