Informatyka

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: GIMNAZJUM

 

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

   

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Administracja  bazami danych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi-zajecia praktyczne

Informatyka

Informatyka rozsz.

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej – zaj.  praktyczne

Programowanie aplikacji internetowych

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych-zajecia praktyczne

Sieci komputerowe

Systemy baz danych

Systemy operacyjne

Witryny i aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie z marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach