Informatyka

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Administracja  bazami danych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi – zajecia praktyczne

Informatyka

Informatyka rozsz.

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej – zaj.  praktyczne

Programowanie aplikacji internetowych

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych-zajecia praktyczne

Sieci komputerowe

Systemy baz danych

Systemy operacyjne

Witryny i aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej