Elektronika

image_pdfimage_print

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRONIK 311408

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

BRANŻA: ELM = ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: gospodarki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

ELM.02.Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Niektóre z przedmiotów zawodowych na tym kierunku to:

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje urządzeń elektronicznych-zajecia praktyczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

Urządzenia elektroniczne

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kierunek technik elektronik (miejsce 17), technik mechatronik (miejsce 21), technik programista (miejsce 22),  technik transportu kolejowego (miejsce 24). Dodatkowo na 217 zawodów,  technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk mają wysoką pozycję zapotrzebowania na rynku pracy w województwie małopolskim.

Sprawdź zapotrzebowanie na rynku pracy na: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082