Elektronika

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRONIK 311408     

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM 

PODBUDOWA: GIMNAZJUM

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Niektóre z przedmiotów zawodowych na tym kierunku to:

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje urządzeń elektronicznych-zajecia praktyczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

Urządzenia elektroniczne

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie z marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach