Mechanika/Elektromechanika

image_pdfimage_print

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27

Możesz wybrać:

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych

ZAWÓD: Elektromechanik pojazdów samochodowych

NA PODBUDOWIE: SP

1. Mechanik pojazdów samochodowych  ( numer zawodu 723103)

W toku kształcenia uczeń zdaje egzamin MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Na tym kierunku cele kształcenia dotyczą diagnozowania pojazdów samochodowych, obsługi pojazdów samochodowych i naprawy pojazdów samochodowych

Dla absolwenta istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Zaleca się uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację z kolejnych kwalifikacji w obrębie branży.

2. Elektromechanik pojazdów samochodowych (numer zawodu 741203)

W toku kształcenia uczeń obsługuje, diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych

Na tym kierunku cele kształcenia dotyczą obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Dla absolwenta istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.