Mechanika/Elektromechanika

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27

Możesz wybrać:

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych

ZAWÓD: Elektromechanik pojazdów samochodowych

NA PODBUDOWIE: GIMNAZJUM

 

1. Mechanik pojazdów samochodowych  ( numer zawodu 723103)

W toku kształcenia uczeń zdaje egzamin MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Na tym kierunku cele kształcenia dotyczą diagnozowania pojazdów samochodowych, obsługi pojazdów samochodowych i naprawy pojazdów samochodowych

Dla absolwenta istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po zdobyciu kwalifikacji MG.18. zaleca się uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

2. Elektromechanik pojazdów samochodowych (numer zawodu 741203)

W toku kształcenia uczeń zdaje egzamin MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Na tym kierunku cele kształcenia dotyczą obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Dla absolwenta istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po zdobyciu kwalifikacji MG.12. zaleca się uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.