Mechatronika

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

ZAWÓD: TECHNIK MECHATRONIK 311410

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: GIMNAZJUM

 

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAWÓD: TECHNIK MECHATRONIK 311410

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Mechatronik musi być osobą, która orientuje się w mechanice, elektronice i informatyce. Te trzy obszary to podstawa do wykonywania pracy w tej dziedzinie. Mechatronik specjalizuje się w obsłudze urządzeń do sterowania maszynami sterowanymi komputerowo, zajmuje się diagnostyką samochodową, może pracować w specjalistycznych halach produkcyjnych, laboratoriach, serwisach sprzętu i stacjach diagnostycznych.

W swojej pracy mechatronik wykorzystuje  technologie informacyjne, a jego praca jest ważna dla prawidłowego działania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Mechatronik to dobry zawód, w którym ważne są nie tylko umiejętności manualne, ale i fachowa wiedza o nowoczesnych technologiach.

 

Powiązane kierunki studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Elektronika, Bioinżynieria.

 

W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie z marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach