Pojazdy samochodowe

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

na podbudowie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów i MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

lub na podbudowie kwalifikacji  MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: GIMNAZJUM

 

W czteroletnim okresie nauczania uczeń poznaje budowę, naprawę i eksploatację współczesnych pojazdów samochodowych uczestnicząc w zajęciach z przedmiotów zawodowych.


W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Po cyklu nauczania absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe, potwierdzone europejskim dyplomem technika pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 

W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenie z marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

W toku nauki uczymy się m.in. nastepujących przedmiotów zawodowych:

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych-zaj. prak

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych-zajecia praktyczne

Organizacja obsługi i napraw pojazdów samochodowych

Pneumatyka i hydraulika

Podstawy konstrukcji maszyn

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowyc

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki