Transport kolejowy

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928

TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: GIMNAZJUM

 

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
2) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
3) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
4) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
5) przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
6) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych