Uczeń

Koszt ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2019/20 wynosi 46 zł.

Przypominamy, że wykupienie ubezpieczenia w szkole jest dobrowolne. Rodzice, którzy nie będą korzystali z naszej oferty proszeni są o dostarczenie do sekretariatu uczniowskiego zaświadczenia, że dziecko jest ubezpieczone gdzie indziej. Jest to ważne, szczególnie ze względu na wyjścia/wycieczki/imprezy organizowane przez szkołę, praktyczne zajęcia, praktyki oraz nieprzewidzianą wypadkowość, np. podczas zajęć wf i całego pobytu w szkole, w drodze do i ze szkoły.

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. KOSZT W NEGOCJACJI. WYCHOWAWCY PODADZĄ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ NA ZEBRANIU.

 

Zestaw podręczników 2018/2019

Samorząd Uczniowski

Strony nauczycieli

Usprawiedliwienie

Zwolnienie