Zjazd

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że II Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych odbędzie się w dniach 29-30-31 maja 2019 r.

Program II Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów Klas Kolejowych !!!

Karta zgłoszenia !!!

 

Poniżej realacja z ostatniego Zjazdu:

 

Piątek 08.06.2018

1. Uroczyste otwarcie Zjazdu – mgr Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

2. Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

3. Wykłady w Instytucie Pojazdów Szynowych  Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:

  1. Prezentacja Instytutu Pojazdów Szynowych PK – dr hab. inż. Maciej Szkoda,
  2. Wybrane zagadnienia z eksploatacji pojazdów szynowych – dr inż. Maciej Michnej,
  3. Nowoczesne rozwiązania IT w transporcie kolejowym – dr inż. Piotr Kisielewski,
  4. Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych – innowacyjna oferta dydaktyczna – dr. inż. Grzegorz Zając,
  5. Prezentacja pierwszego polskiego symulatora tramwaju NGT-6 – mgr Maciej Górowski.

4. Kalejdoskop kolejowy – wykład inauguracyjny– mgr inż. Andrzej Cichoń.

5. Quiz wiedzy o transporcie – mgr inż. Jolanta Maniak, mgr inż. Kazimierz Turcza.

Sobota 09.06.2018

1. Mnemotechniki- techniki pamięciowe – mgr Joanna Karwala.

2. Prezentacja makiety kolejowej –  inż. Zbigniew Piotrowski.

3.Kolej andyjska – światowe osiągnięcie inżynierskie ilustrowane pokazem filmu Elżbiety Dzikowskiej p.t. "Najwyżej na Świecie"– mgr inż. Jerzy Hydzik SITK RP

4. Historia i innowacje w transporcie szynowym – prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

5. Zwiedzanie Krakowa – Trakt Królewski.

 

Niedziela 10.06.2018

1. Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.

2. Uroczyste zakończenie Zjazdu – mgr Beata Śliwa –Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

Podziękowanie z dnia 11.06.2018

Szanowni Uczestnicy I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów Kolejowych. 

Proszę przyjąć podziękowania:

Podziękowania kieruję do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury, za wsparcie naszej inicjatywy integracji i rozwoju środowiska specjalistów, pracowników oraz uczniów obszaru transportowego, z naciskiem na kształcenie na kierunkach kolejowych.

Dziękuję Panu Maciejowi Szkodzie, Dyrektorowi Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej za patronat honorowy Zjazdu oraz przygotowanie wykładów w murach uczelni.

Dziękuję Pani prof. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz – Rektorowi Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Kierownikowi Katedry Transportu Szynowego prof. Markowi Sitarzowi za patronat honorowy oraz przygotowane wykłady.

Dziękuję Pani Józefie Majerczak Prezesowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników RP Oddział w Krakowie za patronat oraz wzbogacenie Zjazdu materiałami edukacyjnymi.

 

Podczas uroczystości otwarcia gościliśmy Pana Szymona Huptysia, Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infarstruktury, który odczytał list od Ministra Infarstruktury,  przedstawicieli uczelni, przedstawicieli spółek kolejowych, czy innych instytucji, m.in. gościliśmy Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Krakowie Pana Włodzimierza Zembola,  Pana Krzysztofa Knapika Prezesa Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski, Pana Franciszka Florka Zastępcę Komendanta Straży Ochrony Kolei, Panią Elżbietę Wiesner przedstawiciela zarządu Związku Kolejarzy i Pracowników Małopolski. Wykład inauguracyjny pt. Kalejoskop kolejowy wygłosił były dyrektor Technikum Kolejowego i ZS 1 Pana Andrzej Cichoń.

Dziękuję wykładowcom i prelegentom (opisy przy zdjęciach).

Dziękuję za przybycie na uroczystość otwarcia pozostałym Gościom.

Bardzo dziękuję młodzieży, że znaleźliście czas na poszerzanie własnych horyzontów, że przepięknie współpracowaliście ze sobą, integrowaliście się, a przede wszystkim zdobywaliście wiedzę poprzez wymianę doświadczeń. Szczególnie dziękuję dyrektorom, nauczycielom i uczniom z  Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, Technikum nr 4 Transportowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom Zespołu Szkół nr 1:

Zakwaterowanie uczestników: mgr Anna Rysiewicz-Buczak oraz wyznaczeni wychowawcy; Oprawa i projekty graficzne: mgr inż. Maciej Kowalczyk; Pomysł i projekt logotypu Zjazdu: mgr inż. Maciej Kowalczyk; Kontakty z SITK RP oraz materiały edukacyjne: mgr inż. Zbigniew Porada; Przygotowanie wydania gazetki RUMOR: mgr Małgorzata Imosa-Nogieć z uczniami; Obsługa studia szkolnego i foto: mgr inż. Maciej Kowalczyk, Grzegorz Korzeniak 2IB , Kamil Latocha 2IB, Patrycja Herjan 2IA, Krzysztof Wardzała 3LC, Maksymilian Gądek 2IA; Obsługa stoiska rejestracji: Patryk Turek 2IB, Dawid Kamysz 2IB, 1LB  oraz pomoc w obsłudze quizu; Poczet: mgr Marek Wojciechowski, mgr inż. Ryszard Stokłosa, Dawid Król 3LB, Wiktor Tran 3LB, Szymon Firek 3LB; Uroczystość otwarcia: mgr Katarzyna Leczykiewicz, mgr Karolina Orłowska,  mgr inż. Maciej Kowalczyk, Konrad Gwóźdź (Lokomotywa); Quiz wiedzy o transporcie i kolei: przygotowanie mgr inż. Jolanta Maniak, mgr inż. Kazimierz Turcza; przygotowanie i prowadzenie mgr inż. Janusz Osman, tablica wyników – mgr inż. Maciej Kowalczyk; Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego: mgr Katarzyna Leczykiewicz, mgr inż. Janusz Osman; Wykłady w Instytucie Pojazdów Szynowych  Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki: mgr inż. Jolanta Maniak,  mgr Katarzyna Leczykiewicz, mgr.inż. Janusz Osman, mgr Łukasz Woźny, mgr inż. Kazimierz Turcza, mgr Małgorzata Tworzydło; Przygotowanie wykładu Mnemotechniki- techniki pamięciowe: mgr Joanna Karwala; Zwiedzanie Krakowa: mgr Katarzyna Leczykiewicz, mgr Aneta Grądziel; Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce: mgr Łukasz Przykowski, mgr inż. Maciej Kowalczyk; Dystrybucja zaproszeń: Jadzwiga Marszałek oraz wspierający nauczyciele; Posiłki: mgr Joanna Naleźniak wraz z obsługą; Przygotowanie pomieszczeń: lic. Arkadiusz Lizak z obsługą szkoły.

Beata Śliwa – dyrektor szkoły

 

Zaproszenie z dnia 15.10. 2017

Rada Rodziców oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego (dawne Technikum Kolejowe) mgr Beata Śliwa zaprasza na uroczyste otwarcie I Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów Klas Kolejowych, które odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w auli szkolnej, ul. Ułanów 3, Kraków.

Wykład inaugurujący wygłosi mgr inż. Andrzej Cichoń – były Dyrektor Technikum Kolejowego oraz Zespołu Szkół nr 1.

Zjazd to trzydniowe spotkanie, które  ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczniami klas kolejowych, logistycznych i transportowych. Jednocześnie będzie to integracja społeczności osób, których pasją jest kolej i szeroko pojęty transport. Będzie to poszerzenie horyzontów podczas wykładów i warsztatów, sposobność do nawiązania kontaktów oraz przyjaźni. Wykłady będą wzbogacone programem kulturoznawczym, aby każdy uczestnik miał okazję poczuć klimat miasta i regionu.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie.