Rodzic

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł rocznie (jedynie ok. 8 zł miesięcznie) .Płatne gotówką w pokoju A9b lub na konto Rady Rodziców PKO BP 38 1020 2892 00005102 0015 7347 z dopiskiem Imię i nazwisko ucznia+klasa

Rodziców klas pierwszych prosimy o jednorazową wpłatę wpisowego     w kwocie 100zł. Płatne tylko gotówką w pokoju A9b.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Przewodniczący: Pan Marcin Kotek 2me

Zastępca: Pani Beata Duda-Szewczyk 2el

Skarbnik:Pani Maria Kalishyna 1la

Sekretarz: Pani Aneta Czyż 2ps

Ogłoszenie Rady Rodziców

Wykaz zebrań

Wychowawcy klas

Dni wolne

Terminarz

Regulamin Rady Rodziców