Zjazd Szkół Sybiraków

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,
W porozumieniu z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  i Zarządem Głównym Związku Sybiraków, najbliższy Zjazd zaplanowany został na okres jesienny 2021 roku w Krakowie, a w roku kolejnym (2022) w Białymstoku.Planowany termin Zjazdu to pierwszy tydzień października (1-2-3.10 lub 3-4-5.10).

Archiwum:

Informacje o przygotowaniach do Zjazdu znajdziesz poniżej:

Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W dniach 1-3 czerwca 2020 roku gościmy przedstawicieli kilkudziesięciu szkół, stowarzyszeń i instytucji w ramach X-go Jubileuszowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Na mocy Uchwały podjętej podczas IX Zjazdu w Grajewie tegoroczny Zjazd odbywa się w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. Hasło przewodnie X-go Zjazdu to: Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W Zjeździe zadeklarowało udział 72 uczestników z całej Polski. Będziemy gościć przedstawicieli urzędów miast, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji, dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli.

Organizatorami Zjazdu są:

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Szkoła goszcząca

Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Celem Zjazdu jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom i uszanowanie pamięci o tragedii Polaków wywiezionych na Sybir,  upamiętnienie tragicznych losów polskich zesłańców, pielęgnowanie tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, edukacja do późnej dorosłości, wypracowanie sposobów upowszechniania wiedzy o Sybirakach i zintensyfikowanie działań w tym zakresie.

W Zjeździe zgłosili swój udział przedstawiciele następujących instytucji i szkół:

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego, Kraków

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, Nowy Sącz

Zespół Szkół Zawodowych  nr 1, Elbląg

Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, Gorzów Wlkp.

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, Kalisz

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, Lublin

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru,  Toruń

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana ‘’Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie

Szkoła Podstawowa . IM. Sybiraków w Krasnymborze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Brzozówce

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków, Białystok

Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków,  Olsztyn

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta, Augustów

Dom dla Dzieci im. Sybiraków, Szymonowo

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir, Nowy Sącz

Stowarzyszenie  Pamięci Zesłańców Sybiru, Augustów

Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru z Wrocławia

Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament  Kultury, Promocji i Sportu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków, Łódź

Wstępny program Zjazdu

Poniedziałek 1.06.2020  Cześć ich pamięci

09.00 -14.00 Wizyta w  Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

9.00-9.30 Rejestracja Gości

9.30 Apel Poległych (dziedziniec szkolny – jeśli dopisze pogoda) i złożenie kwiatów przy popiersiu Patrona Szkoły; delegacja Uczniów uda się na groby Sybiraków na Cmentarz Rakowicki

9.45 Pamiątkowe zdjęcie (dziedziniec szkolny)

10.00 Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu (aula górna): powitanie przez Dyrektora szkoły.

10.10 Referaty inauguracyjne

1.Czasy walki o niepodległość ojczyzny należy pamiętać – Uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego

2. Cmentarze polskich Sybiraków w Afryce – dr hab. Huber Chudzio, prof. UP, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego

3. Muzeum Pamięci Sybiru – miejsce, pamięć, narracja historyczna – Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

10.45 Program poetycko-muzyczny

11.00 Przerwa kawowa

Obejrzenie wystaw, Mapa Wspomnień, wpisy do Kroniki, zwiedzanie szkoły.

12.00 Prezentacja sylwetki patrona szkoły i warsztaty tematyczne.

15.00-18.00 Program kulturoznawczy. Zwiedzanie Traktu Królewskiego. Zbiórka przy Barbakanie. Brama Floriańska. Bazylika Mariacka. Wzgórze Wawelskie (Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, Smocza Jama). Planty. Okno Papieskie. Rynek Główny.

Wtorek 2.06.2020  Tradycja, historia, edukacja.

8.00-14.00 Program kulturoznawczo-historyczny

8.45 Zbiórka i przejazd tramwajem do Dzielnicy Salwator. Spacer Aleją Waszyngtona na Pomnik Historii Kopiec Kościuszki (ok. 30 min). Zwiedzanie Kaplicy św. Bronisławy oraz fortu, a w nim wystaw Kościuszko, Twierdza Kraków, Polaków Drogi do Wolności. Wyjście na Kopiec.

11.00 Przejazd do szkoły.

12.00 Warsztaty tematyczne, w tym podsumowanie 10 lat zjazdów, dyskusja, ćwiczenia, kierunki na przyszłość.

16.00-18.00 Uroczystość w Urzędzie Miasta Krakowa –  przemówienia Organizatorów, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, w tym Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Moje wspomnienia – wystąpienie Pani Anity Cwynar

Środa 3.06.2020  Czas pożegnań

Poranne spacerowanie po Rynku

10.00-12.00 Spotkanie podsumowujące i zamknięcie Zjazdu.