Zjazd Szkół Sybiraków

 Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W dniach 1-3 czerwca 2020 roku gościmy przedstawicieli kilkudziesięciu szkół, stowarzyszeń i instytucji w ramach X-go Jubileuszowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Na mocy Uchwały podjętej podczas IX Zjazdu w Grajewie tegoroczny Zjazd odbywa się w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. Hasło przewodnie X-go Zjazdu to: Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W Zjeździe zadeklarowało udział 72 uczestników z całej Polski. Będziemy gościć przedstawicieli urzędów miast, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji, dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli.

Organizatorami Zjazdu są:

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Celem Zjazdu jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom i uszanowanie pamięci o tragedii Polaków wywiezionych na Sybir,  upamiętnienie tragicznych losów polskich zesłańców, pielęgnowanie tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, edukacja do późnej dorosłości, wypracowanie sposobów upowszechniania wiedzy o Sybirakach i zintensyfikowanie działań w tym zakresie.