Zasady rekrutacji

Szanowny Kandydacie!

Być może rozpoczniesz naukę w roku szkolnym 2020/21.

Twoja podróż do przyszłości!

Szanowni Kandydacie, przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 19.40. Sprawdź rozkład dzwonków w zakładce Dzwonki. Dla kandydatów spoza Krakowa proponujemy zakwaterowanie w internacie, który znajduje się na terenie szkoły. Czesne wynosi 102 zł/miesięcznie plus wyżywienie. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do wykupu całodziennego wyżywienia (12zł).

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będą we wrześniu 2020 r., aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25-30 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. KOSZT OK. 25 ZŁ W SKLEPACH BHP.

Po przyjęciu do Szkoły prosimy o wpłatę wpisowego do końca lipca w wysokości 100zł. W przypadku rezygnacji z nauki do końca września 2020 r. wpisowe zostanie zwrócone.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA na kierunkach technik informatyk/mechatronik/transportu kolejowego/ elektronik

JĘZYK ANGIELSKI na kierunkach technik logistyk/pojazdów samochodowych


Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2020/21 dla uczniów po szkole podstawowej w przygotowaniu!

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych na 2020/21

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

Podstawy prawne:

ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021