Zasady rekrutacji

Szanowny Kandydacie!

Jesteś szczęściarzem. Być może rozpoczniesz naukę w Roku Jubileuszowym Szkoły.

Na rok szkolny 2019/20 przypada Jubileusz 70-lecia Szkoły.

Twoja podróż do przyszłości!

Szanowni Kandydaci, przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 19.40. Sprawdź rozkład dzwonków w zakładce Dzwonki. Dla kandydatów spoza Krakowa proponujemy zakwaterowanie w internacie, który znjaduje się na terenie szkoły. Czesne wynosi 102 zł/miesięcznie plus wyżywienie. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do wykupu całodziennego wyżywienia (ok. 11zł).

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2019/20 odbywać się będą we wrześniu 2019 r., aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25-30 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. WYCHOWAWCY PODADZĄ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ NA ZEBRANIU.

W związku z Projektem z dnia 21 grudnia 2018 r. Rozporządzenia MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego Dyrektor szkoły zastrzega sobie wprowadzenie zmian do proponowanych w ofercie edukacyjnej przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych po szkole podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2019/20.

Po publikacji ww. Rozporządzenia przedmioty rozszerzone w wymiarze 8 godzin w cyklu nauczania będą realizowane w następujący sposób:

MATEMATYKA na kierunkach technik informatyk/mechatronik/transportu kolejowego/ elektronik

JĘZYK ANGIELSKI na kierunkach technik logistyk/pojazdów samochodowych


[1])    Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2019/20 dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej

Oferta edukacyjna dla gimnazjów i szkół podstawowych na 2019/20

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników dla uczniów 4-letniego technikum na 2019/20

Zestaw podręczników dla uczniów 5-letniego technikum na 2019/20 w przygotowaniu

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

Podstawy prawne:

terminy rekrutacji  dla gimnazjum

zarzadzenie Kuratora Oświaty -gimnazja

terminy rekrutacji SP

zarzadzenie Kuratora Oświaty dla SP

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum