Zasady rekrutacji

Szanowny Kandydacie!

Jesteś szczęściarzem. Być może rozpoczniesz naukę w Roku Jubileuszowym Szkoły.

Na rok szkolny 2019/20 przypada Jubileusz 70-lecia Szkoły.

Twoja podróż do przyszłości!

 

Szanowni Kandydaci, przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 19.40. Sprawdź rozkład dzwonków w zakładce Dzwonki. Dla kandydatów spoza Krakowa proponujemy zakwaterowanie w internacie, który znjaduje się na terenie szkoły. Czesne wynosi 102 zł/miesięcznie plus wyżywienie. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do wykupu całodziennego wyżywienia (ok. 11zł).

 

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2019/20 odbywać się będą we wrześniu 2019 r., aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25-30 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. WYCHOWAWCY PODADZĄ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ NA ZEBRANIU.

 

 

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2019/20 dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej

Oferta edukacyjna dla gimnazjów i szkół podstawowych na 2019/20

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników dla uczniów 4-letniego technikum na 2019/20

Zestaw podręczników dla uczniów 5-letniego technikum na 2019/20 w przygotowaniu

 

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Podstawy prawne:

terminy rekrutacji  dla gimnazjum

zarzadzenie Kuratora Oświaty -gimnazja

terminy rekrutacji SP

zarzadzenie Kuratora Oświaty dla SP

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum