Zasady rekrutacji

image_pdfimage_print

Szanowny Kandydacie!

Być może rozpoczniesz naukę w roku szkolnym 2020/21.

Twoja podróż do przyszłości!

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

W razie składania dokumentów osobiście prosimy o posiadanie maseczki i dezynfekcję dłoni przy wejściu do szkoły.

uczniowski@tk.krakow.pl

telefon ds. rekrutacji 12 411 96 00 wew. 80 godz. 8.30-15.00

Szanowni Kandydaci, przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 19.40. Sprawdź rozkład dzwonków w zakładce Dzwonki. Dla kandydatów spoza Krakowa proponujemy zakwaterowanie w internacie, który znajduje się na terenie szkoły. Czesne wynosi 102 zł/miesięcznie plus wyżywienie. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do wykupu całodziennego wyżywienia. W roku szkolnym 2020/21 planowany jest kompleksowy remont kuchni, co będzie wiązało się ze zmianą w organizacji stołówki. Posiłki nie będą mogły być gotowane na miejscu. Rozważa się dostawy przez formę cateringową.

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będą we wrześniu 2020 r., aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

Uwaga Rodzice klas pierwszych 2010/21! Podczas zajęć laboratoryjnych (elektronika/informatyka/mechatronika) wymagany jest biały chałat. Koszt ok. 30 zł do nabycia w sklepach z odzieżą BHP. Na zajęciach warsztatowych wymagany jest strój roboczy – najlepiej typu ogrodniczki robocze (pojazdy samochodowe/mechatronika). Prosimy o nabycie chałatów/strojów roboczych we własnych zakresie.

Po przyjęciu do Szkoły prosimy o jednorazową wpłatę wpisowego do końca sierpnia w wysokości 100zł. W przypadku rezygnacji z nauki do końca września 2020 r. wpisowe zostanie zwrócone.

Prosimy o zapoznanie się z prośbą Rady Rodziców dotyczącą deklaracji wpłat na Radę Rodziców. Proponowana kwota 100zł/rok. Proponuje się wpłaty na konto lub podczas zebrań z rodzicami. Możliwość wpłaty wraz z wpisowym. Serdecznie prosimy o wsparcie naszej Rady Rodziców.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA

na kierunkach technik programista/ informatyk/mechatronik/transportu kolejowego/ elektronik

JĘZYK ANGIELSKI

na kierunkach technik logistyk/pojazdów samochodowych


Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2020/21 dla uczniów po szkole podstawowej

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych na 2020/21

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

W roku szkolnym 2020/21-2021/22 klasa 3LB, a w roku szkolnym 2021/22-2022/23 również klasa 3LD uczestniczy w Programie Ministerstwa Obrony Narodowej “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.  Biuro do Spraw Proobronnych opracowało i wdrożyło “Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych”, który znajduje się na https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/regulamin-mundurowy-2018-01-18-m/

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

Podstawy prawne:

ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021