Przydatne informacje i zestaw podręczników

Szanowny Kandydacie! Juz jesteś Uczniem! Witamy w Szkole!

Rozpoczynasz naukę w Roku Jubileuszowym Szkoły! To już 70 lat!

Twoja podróż do przyszłości!

 

Zestaw podręczników dla uczniów po SP na rok szkolny 2019/20

Zestaw podręczników dla uczniów po GIMNAZJUM na rok szkolny 2019/20

 

 

Przypominamy, że ubezpieczenie w szkole prowadzącej praktyczną naukę zawodu jest obowiązkowe.

Przypominamy, że budynek szkoły nie jest dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Uczniom zamierzającym podjąć naukę na kierunku technik logistyk (logistyka ogólna lub rozszerzona o lekcje logistyki mundurowej o nachyleniu policyjnych, strażackim lub wojskowym) przypominamy, że nigdy nie prowadziliśmy klas o profilu wojskowym. Bardzo proszę uważać na błędne interpretacje w tej kwestii. Po skończeniu klasy otrzymacie świadectwo ukończenia klasy o profilu technik logistyk, a logistyka mundurowa będzie na świadectwie jako przedmiot dodatkowy.

 

NOWE:

Giełda podręczników 6 września 2019 wg harmonogramu

Koszt ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2019/20 wynosi 47 zł.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 2019/20

CZWARTEK 5 września 2019 r.

klasy 1 SP 16.00– aula górna- spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych po szkole podstawowej,  17.00 spotkania z wychowawcami  
klasy 1 GIM 17.15 – aula górna – spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych po gimnazjum,   18.15 spotkania rodziców z wychowawcami/ Prosimy o posiadanie w dyspozycji ok. 200zł (ubezpieczenie; koszulki na wf)

 

klasy 2 18.00 spotkania z wychowawcami

 

ŚRODA 4 września 2019 r.

klasy 3 18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 4 17.30 aula dolna ws. egzaminów maturalnych i zawodowych, 18.00 spotkania z wychowawcami

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT LABORATORYJNY BIAŁY. KOSZT OK. 25 ZŁ. PROSIMY O ZAKUP CHAŁATÓW DO KOŃCA WRZEŚNIA (najlepiej w sklepach z odzieżą BHP) – dotyczy klas informatycznych i elektronicznych. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY – klasy pojazdów samochodowych

 

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulaminem rekrutacji i terminarzem, Ofertą edukacyjną, Regulaminem Klas Mundurowych, Rozkładem dzwonków.

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

 

 

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś Uczniem naszej Szkoły w dniu 10 lipca 2019 r. zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które musisz podjąć

Wychowanie fizyczne

 

Samorząd Uczniowski prosi o deklarację zakupu bluzy z kapturem lub polara (S,M, L, XL) i dokonanie wpłaty (ok. 60-90zł). Zamówienia dokonasz we wrześniu u wychowawcy.

 

 

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum