Przydatne informacje i zestaw podręczników

Szanowny Kandydacie! Juz jesteś Uczniem! Witamy w Szkole!

Twoja podróż do przyszłości!

 

Uwaga kandydaci na rok szkolny 2019/20 ze szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum

Odwiedź stronę   https://men.gov.pl/rekrutacja

 

 

Giełda podręczników 6 września 2018 wg harmonogramu

Koszt ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2018/19 wynosi 41 zł.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł. Z góry dziękujemy za wsparcie.

Przypominamy, że wykupienie ubezpieczenia w szkole jest dobrowolne. Rodzice, którzy nie będą korzystali z naszej oferty proszeni są o dostarczenie do sekretariatu uczniowskiego zaświadczenia, że dziecko jest ubezpieczone gdzie indziej. Jest to ważne, szczególnie ze względu na wyjścia/wycieczki/imprezy organizowane przez szkołę oraz nieprzewidzianą wypadkowość, np. podczas zajęć wf i całego pobytu w szkole, w drodze do i ze szkoły.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 2018/19

CZWARTEK 6 września 2018 r.

klasy 1 17.00– aula górna- spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych,  18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 2 18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 3 18.00– spotkania z wychowawcami

klasy 4 17.00-– spotkania z wychowawcami, 18.00 aula dolna ws. egzaminów maturalnych i zawodowych

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT. KOSZT OK. 25 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY. WYCHOWAWCY PODADZĄ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ NA ZEBRANIU.

 

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2018/19

Oferta edukacyjna 2018/19

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników 2018/19  AKTUALIZACJA Z DN. 17.08.2018

 

 

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś Uczniem naszej Szkoły w dniu 10 lipca 2018 r. zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które należy podjąć po zakwalifikowaniu się na listę

Wychowanie fizyczne

 

Po zakwalifikowaniu się w lipcu na listę uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Samorząd Uczniowski prosi o deklarację zakupu bluzy (S,M, L, XL) i dokonanie wpłaty. W przypadku rezygnacji ze szkoły pieniądze zostaną zwrócone. Zamówienia dokonasz w dniu dostarczenia oryginału świadectwa.

 

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2018/19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum