Przydatne informacje i zestaw podręczników

Szanowny Kandydacie! Juz jesteś Uczniem! Witamy w Szkole!

Twoja podróż do przyszłości!

Zestaw podręczników dla uczniów po SP na rok szkolny 2019/20

Zestaw podręczników dla uczniów po GIMNAZJUM na rok szkolny 2019/20

 

 

Przypominamy, że Uczniowie odbywający  praktyczną naukę zawodu muszą być ubezpieczeni.

Przypominamy, że budynek szkoły nie jest dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Uczniom zamierzającym podjąć naukę na kierunku technik logistyk (logistyka ogólna lub rozszerzona o lekcje logistyki mundurowej o nachyleniu policyjnych, strażackim lub wojskowym) przypominamy, że nigdy nie prowadziliśmy klas ogólnych o profilu wojskowym. Bardzo proszę uważać na błędne interpretacje w tej kwestii. Po skończeniu klasy otrzymacie świadectwo ukończenia klasy o profilu technik logistyk, a logistyka mundurowa będzie na świadectwie jako przedmiot dodatkowy.

 

NOWE:

Giełda podręczników 8 września 2020 wg harmonogramu

Koszt ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2020/21 wynosi ok.47 zł.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł rocznie .Płatne gotówką w pokoju A10 lub na konto PKO BP 38 1020 2892 00005102 0015 7347 z dopiskiem Imię i nazwisko ucznia+klasa

Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 2020/21

WTOREK 8 września 2020 r.

klasy 1  16.00– aula górna- spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych ,  17.00 spotkania z wychowawcami
 Prosimy o posiadanie w dyspozycji ok. 200zł (ubezpieczenie; Rada Rodziców, dobrowolnie)

   klasy 2 i 3  godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami

klasy 4 godz. 17.15 – aula dolna – spotkanie ws. egzaminów maturalnych, następnie  spotkania z wychowawcami w klasach

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT LABORATORYJNY BIAŁY. KOSZT OK. 25 ZŁ. PROSIMY O ZAKUP CHAŁATÓW DO KOŃCA WRZEŚNIA (najlepiej w sklepach z odzieżą BHP) – dotyczy klas informatycznych i elektronicznych. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY – klasy pojazdów samochodowych

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulaminem rekrutacji i terminarzem, Ofertą edukacyjną, Regulaminem Klas Mundurowych, Rozkładem dzwonków.

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś Uczniem naszej Szkoły  zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które musisz podjąć

Wychowanie fizyczne