Przydatne informacje i zestaw podręczników

Szanowny Kandydacie! Juz jesteś Uczniem! Witamy w Szkole!

Rozpoczynasz naukę w Roku Jubileuszowym Szkoły!

Twoja podróż do przyszłości!

 

Zestaw podręczników dla uczniów 4-letniego technikum na 2019/20

 

 

Przypominamy, że ubezpieczenie w szkole prowadzącej praktyczną naukę zawodu jest obowiązkowe.

Przypominamy, że budynek szkoły nie jest dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Uczniom zamierzającym podjąć naukę na kierunku technik logistyk (logistyka ogólna lub rozszerzona o lekcje logistyki mundurowej o nachyleniu policyjnych, strażackim lub wojskowym) przypominamy, że nigdy nie prowadziliśmy klas o profilu wojskowym. Bardzo proszę uważać na błędne interpretacje w tej kwestii. Po skończeniu klasy otrzymacie świadectwo ukończenia klasy o profilu technik logistyk, a logistyka mundurowa będzie na świadectwie jako przedmiot dodatkowy.

 

Archiwalne:

Giełda podręczników 6 września 2018 wg harmonogramu

Koszt ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2018/19 wynosi 41 zł.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI 2018/19

CZWARTEK 6 września 2018 r.

klasy 1 17.00– aula górna- spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych,  18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 2 18.00 spotkania z wychowawcami

klasy 3 18.00– spotkania z wychowawcami

klasy 4 17.00-– spotkania z wychowawcami, 18.00 aula dolna ws. egzaminów maturalnych i zawodowych

 

UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH!!! PODCZAS ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WYMAGANY JEST CHAŁAT LABORATORYJNY BIAŁY. KOSZT OK. 25 ZŁ. NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH WYMAGANY JEST STRÓJ ROBOCZY.

 

 

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z:

Regulamin rekrutacji 2018/19

Oferta edukacyjna 2018/19

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Adresy przychodni na badania dla kandydatów

Zestaw podręczników 2018/19  AKTUALIZACJA Z DN. 17.08.2018

 

 

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

Jeśli zostałeś Uczniem naszej Szkoły w dniu 10 lipca 2018 r. zapoznaj się z:

Nauka religii i etyki

Kroki, które należy podjąć po zakwalifikowaniu się na listę

Wychowanie fizyczne

 

Po zakwalifikowaniu się w lipcu na listę uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Samorząd Uczniowski prosi o deklarację zakupu bluzy (S,M, L, XL) i dokonanie wpłaty. W przypadku rezygnacji ze szkoły pieniądze zostaną zwrócone. Zamówienia dokonasz w dniu dostarczenia oryginału świadectwa.

 

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2018/19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum