Telefony kontaktowe

Portiernia Internatu

12 411 96 00 wew.12

Kierownik Internatu
mgr Anna Rysiewicz-Buczak

12 411 96 00 wew. 13

Pokój wychowawców III p.

12 411 96 00 wew. 16

Pokój wychowawców II p.

12 411 96 00 wew. 19

Kierownik stołówki
mgr Joanna Naleźniak

12 411 96 00 wew. 14

Rzemieślnicy

12 411 96 00 wew. 64