Egzaminy

image_pdfimage_print

 

Egzaminy potwierdząjące kwalifikacje w zawodzie 2021

Na stronie cke.gov.pl i stonie oke.krakow.pl można zapoznać się komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sprawdź swoje terminy egzaminów!

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zdających w sesji styczeń-luty 2021 będzie możliwy 8 kwietnia 2021 r; w sekretariacie szkoły, pokój nr 4 od godz. 8-15.00.

Wykaz klas i egzaminów Wykaz klas i egzaminów – klasy 2020_21

 

 

Matura 2021

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny  oraz w gablocie w górnym holu szkolnym.

UWAGA!!!

1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.

2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.

4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).

5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że  zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.

6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.

7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).

8. Zdający przestrzega procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

 

Matura z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/23

Informator_EM2023_jezyk_angielski