Egzaminy

image_pdfimage_print

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/22

Na stronie cke.gov.pl i stronie oke.krakow.pl można zapoznać się komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sprawdź swoje terminy egzaminów!

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dyplomów technika  jest możliwy w sekretariacie szkoły, pokój nr 4 od godz. 8-15.00.

Wykaz egzaminów zawodowych_oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 2021_22

Matura w roku szkolnym 2021/22

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny  oraz w gablocie w górnym holu szkolnym.

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. źródło MEiN

Egzamin maturalny 2022:

termin główny: maj 2022 r.

termin dodatkowy: czerwiec 2022 r.

termin poprawkowy: sierpień 2022 r.

Egzaminy maturalne z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w terminie głównym:

4 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z języka polskiego,

5 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z matematyki.

6 maja 2022 r. (piątek) na godzinie 9:00. – egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy maturalne z pozostałych przedmiotów:

 1. 4 maja 2022 r. (środa):godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).
 2. 5 maja 2022 r. (czwartek):godzina 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).
 3. 6 maja 2022 r. (piątek):godzina 14:00 – język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy).
 4. 9 maja 2022 r. (poniedziałek):godzina 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny),godzina 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony).
 5. 10 maja 2022 r. (wtorek):godzina 9:00 – język polski (poziom rozszerzony),godzina 14:00 –  język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny).
 6. 11 maja 2022 r. (środa):godzina 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny).
 7. 12 maja 2022 r. (czwartek):godzina 9:00 – biologia (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny).
 8. 13 maja 2022 r. (piątek):godzina 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny).
 9. 16 maja 2022 r. (poniedziałek):godzina 9:00 – chemia (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny).
 10. 17 maja 2022 r. (wtorek):godzina 9:00 – historia (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).
 11. 18 maja 2022 r. (środa):godzina 9:00 – geografia (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).
 12. 19 maja 2022 r. (czwartek):godzina 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).
 13. 20 maja 2022 r. (piątek):godzina 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony),godzina 14:00 – języka kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony).
 14. 23 maja 2022 r. (poniedziałek):
  • godzina 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy),
  • godzina 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).

Część ustna egzaminu maturalnego ma odbyć się w dniach 18-20 maja 2022 r. Należy jednak przypomnieć, że do tej części egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, dla których jest to niezbędne w procesie rekrutacyjnym do wybranej szkoły wyższej.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 5 lipca 2022 r.

Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdadzą jednego z nich, będą mogli poprawiać swój wynik w dniu 23 sierpnia 2022 r.

UWAGA!!!

1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.

2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.

4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).

5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że  zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.

6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.

7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).

8. Zdający przestrzega procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Matura z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/23

Informator_EM2023_jezyk_angielski