Egzaminy

Egzaminy potwierdzajce kwalifikacje w zawodzie 2019

Na stronie cke.gov.pl i stonie oke.krakow.pl pojawił się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ora zegzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019. Sprawdź swoje terminy egzaminów!

roku

 

Matura 2019

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny  oraz w gablocie w górnym holu szkolnym. 

 

UWAGA!!!  OBOWIĄZKI ZDAJĄCYCH!!!

1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.

2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.

4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).

5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że  zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.

6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.

7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).