Wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie i czesne proszę wpłacać

na nr konta:

37  1020  2892  0000  5302  0590  7524

( MCOO,  ul. Ułanów 9, Kraków)

UWAGA:

Młodzież  ZSIŚiM na wyżej wymienione konto wpłaca tylko

za wyżywienie

 Od 1 września 2019 roku koszt posiłków dla młodzieży uczącej się wynosi:

całodzienne wyżywienie  –  12,00 zł.

       w tym:        śniadanie  –  3,25 zł.

                                   obiad  –  5,50 zł

                                kolacja  – 3,25 zł.

Koszt obiadu dla nauczycieli i wychowawców wynosi  7,15 zł  (5,5  zł. + 30% marża)