Wyżywienie

image_pdfimage_print

Wpłaty za wyżywienie i czesne proszę wpłacać na numer konta: 37  1020  2892  0000  5302  0590  7524

Adres wpłat: MCOO,  ul. Ułanów 9, Kraków 31-450

Od 1 września 2021 roku koszt posiłków dla młodzieży uczącej się wynosi:

całodzienne wyżywienie  –  13,00 zł.

       w tym:        śniadanie  –  3,50 zł.

                                   obiad  –  6,00 zł

                                kolacja  – 3,50 zł.

Koszt obiadu dla nauczycieli i wychowawców wynosi  7,80 zł  (w tym 30% marża)

Od wpłaty, które nie będą dokonywane w terminie będą naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o terminowe wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca. aktualizacja 03/08/2021